Ga naar inhoud

BRL100 Bedrijfscertificering en BRL200 Persoonscertificering

Meer informatie over BRL100 en/of BRL200

In de BRL100 zijn de eisen vastgelegd die certificeringsinstellingen gebruiken als grondslag voor de afgifte en het behoud van uw F-gassen certificaat.

Als installateur wordt u door de ‘nieuwe’ wetgeving geconfronteerd met andere eisen met betrekking tot de bedrijfscertificering dan bij de oude F-gassen verordening. Als installateur is het wettelijk verplicht om aan de eisen te voldoen als u werkzaamheden verricht voor opdrachtgevers. De eisen hebben betrekking op de bedrijfsvoering zowel op het gebied van beleid, als operationeel.

Onderwerpen welke door de BRL100 mede gereguleerd worden zijn:

  • Beheer wet- en regelgeving
  • Overzicht van de bedrijfsactiviteiten
  • Overzicht van het gecertificeerd personeel
  • Beleidsverklaring en directie beoordeling bij meer dan drie medewerkers
  • Klachten registratie en afhandeling van klachten
  • Werk procedures en de controle / bewaking hiervan
  • Instructie gebruiker van de installatie
  • Onderaanneming
  • Keuring en kalibratie van de gereedschappen.

Installatiegilde.nl

Onze website Installatiegilde.nl richt zich ook op de keuring en kalibratie van uw nieuwe gereedschappen zodat u voldoet en bij nieuwlevering niet onverwachts voor meer kosten in aanmerking komt. One-stop-shop als een van de weinige webshops!

Als lid van de NVKL voldoet u al aan vele voorwaarden uit de BRL100. Wij zien in de branche dat er vooral behoefte is aan een praktische invulling van de keuring en kalibratie van uw gereedschap. Als u extra informatie wilt over andere onderwerpen, neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen u hierin van dienst zijn.

BRL200 Persoonscertificering

Moet u koude systemen met synthetische koudemiddelen repareren, leeghalen, afvullen en in bedrijf stellen? Dan kunt u via ons het benodigde certificaat F-gassen Cat.1 of Cat.2 voor personen halen. Met dit certificaat toont u aan dat u over de kennis en vaardigheden beschikt, zoals vastgesteld in de BRL 200.

Het examen wordt gehouden op een goedgekeurde locatie met onafhankelijke praktijk examinatoren en is opgedeeld in 3 delen:

Deel 1: Het theorie-examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen en duurt 45 minuten

Deel 2: Het praktijkexamen bestaande uit de onderdelen:

Koude technische werkzaamheden volgens de werkvoorschriften (PE1), duur 120 minuten

Meten, afstellen en rapporteren (PE2), duur 60 minuten

Deel 3: Het praktijkexamen bestaande uit het onderdeel:

Bouwen van een lekdicht leidingsysteem (PE3), duur 180 minuten

Voor elk onderdeel moet een 5,5 gehaald worden om een certificaat te verkrijgen.

Het certificaat heeft een onbeperkte geldigheidsduur.

Bij een onvoldoende resultaat voor één deel kan eenmalig een herexamen worden gedaan. De cijfers van de overige twee delen blijven dan een half jaar geldig.